open/close

Legal notice

Teisinis pareiškimas

Autorių teisių saugoma informacija

© 2018 DSV A/S (DSV) – visos teisės saugomos.

Bet koks DSV svetainėje pateikiamos medžiagos kopijavimas, atkūrimas ar platinimas komerciniais tikslais be išankstinio rašytinio DSV sutikimo yra draudžiamas.

Naudojimasis svetaine

Bet koks naudojimasis šia svetaine ir su ja susijusiu turiniu galimas tik pagal šio teisinio pareiškimo nuostatas. Jei nesutinkate laikytis šio teisinio pranešimo, maloniai prašome palikti šią svetainę ir daugiau po ją nenaršyti.

Turinys

Visas šios svetainės turinys, įskaitant DSV prekės ženklą ir logotipą, taip pat visi susiję produktų ir dizaino ženklai, šūkiai ir visi tekstai, nuotraukos ir vaizdo klipai (toliau – turinys) yra saugomi autorių teisių ir prekių ženklų apsaugos teisių.

Jūs neturite teisės kopijuoti šios svetainės turinio, nebent tai darote asmeniniais, nekomerciniais tikslais, išlaikydami visas autorių teises ir kitus nuosavybės ženklus, tačiau tokio turinio negalite pakartotinai kopijuoti, atkurti ar kaip kitaip platinti. Išskyrus atvejus, kai leidžiama pagal norminius Danijos teisės aktus, jūs neturite teisės kopijuoti, skelbti, atsisiųsti, platinti, keisti, atkurti, pakartotinai publikuoti ar perduoti jokios šioje svetainėje pateikiamos informacijos, teksto, dokumentų ar vaizdo klipų ar jų dalies naudodami elektronines laikmenas ar popierių, taip pat neturite teisės kurti išvestinių darbų remdamiesi svetainės nuotraukomis, tekstais, dokumentais ar vaizdo klipais be išankstinio rašytinio DSV sutikimo.

Jokia šio teisinio pareiškimo dalis nesuteikia licencijos ar teisės naudoti DSV, jos antrinių įmonių ar trečiųjų šalių prekių ženklus ar autorių teises dėl nuorodos, estoppel ar kokio kito principo. Visi produktų pavadinimai, net jei ir nepateikti dideliu šriftu ar yra be prekės ženklo simbolio, yra DSV, jos antrinių įmonių, susijusių įmonių arba licencijos davėjų ar jungtinės veiklos partnerių prekių ženklai, nebent būtų nurodyta kitaip. Naudoti šiuos prekių ženklus ar kitą medžiagą, išskyrus tą, kurią leidžia šis dokumentas, ar piktnaudžiauti ja yra draudžiama ir šio draudimo nepaisymas gali būti laikomas teisės, pvz., autorių teisių, prekių ženklų įstatymų ir (arba) kitų taikomų teisės aktų, pažeidimu.

DSV supranta, kad kartkartėmis įmonės ir asmenys, neturintys nieko bendra su DSV, siūlydami krovinių ekspedijavimo paslaugas gali netinkamai naudoti DSV pavadinimą ir prekės ženklą. DSV nepritaria tokiai praktikai ir netoleruoja taip besielgiančių fizinių ar juridinių asmenų. DSV neprisiima jokios atsakomybės už jokius nuostolius, išlaidas ar nepatogumus, kuriuos lėmė su tokiu neteisėtu DSV pavadinimo ir prekių ženklo naudojimu susijusios apgaulės. Jei nesate tikras, kad patekote į oficialią ir tikrą DSV svetainę ar kad jūsų turimi kontaktiniai duomenys yra teisingi, rekomenduojame susisiekti su vietiniu DSV biuru ir gauti patvirtinimą. Visų oficialių DSV biurų ir atstovų kontaktinę informaciją rasite tinklalapyje www.gof.dsv.com.

Atsakomybės ribojimas

Informacija šioje svetainėje pateikiama tokia, kokia yra, be jokių pareiškimų ar aiškių ar numanomų garantijų, įskaitant numanomas komercinio tinkamumo, tinkamumo konkrečiam tikslui ar pažeidimo nebuvimo garantijas, bet jomis neapsiribojant.

Svetainėje pateikiama informacija apie akcijų kainas yra duomenų srautas iš „Nasdaq OMX“ Kopenhagoje, kuris vėluoja mažiausiai 20 min. DSV neprisiima jokios atsakomybės už šio duomenų srauto tikslumą.

Svetainėje naršote savo rizika. Nei DSV, nei jos antrinės įmonės neprisiima jokios atsakomybės už jokius nuostolius, įskaitant negautas pajamas, pelną ir įplaukas, bet tuo neapsiribojant, nesvarbu, ar tai būtų tiesioginiai, baudžiamojo tipo, susiję, ypatingieji ar vėlesni nuostoliai, taip pat už jokią kitą žalą, susijusią su prieiga prie šios svetainės ir naudojimusi ja ar kokiu nors jame pateikiamu turiniu, įskaitant virusus, nepriklausomai nuo turinio tikslumo ar išsamumo. 

Atsakomybės ribojimas pagal JAV vertybinių popierių įstatymą 

DSV A/S nėra registruota Jungtinėse Amerikos Valstijose ir neteikia ataskaitų JAV vertybinių popierių ir biržos komisijai (VPBK). DSV A/S akcijos nėra registruotos pagal 1933 m. JAV vertybinių popierių aktą, įskaitant jo pakeitimus, ar pagal kokį kitą nacionalinį teisės aktą ir jokioje JAV akcijų biržoje bendrovės akcijomis neprekiaujama. Dėl šios priežasties DSV A/S išleistų akcijų pirkėjai, įsigydami ar įsigiję DSV A/S akcijų, negali naudotis teisių gynimo priemonėmis, numatytomis JAV vertybinių popierių teisės aktuose.

DSV A/S rengia ataskaitas ir teikia kitą informaciją pagal Danijos įstatymus ir Kopenhagos „Nasdaq OMX“ taisykles, neatsižvelgdama į jokius JAV ar kitų jurisdikcijų teisinius ar norminius reikalavimus.

Nuorodos į išorines svetaines

DSV neprisiima jokios atsakomybės už išorinių svetainių, kurių ji nekontroliuoja, turinį ar veikimą.

Kompiuteriniai virusai, kirminai, Trojos arkliai ir kitos grėsmės

DSV įsipareigoja imtis protingų priemonių, kad apsaugotų savo svetainę nuo kompiuterinių virusų, kirminų, Trojos arklių ir kitų grėsmių. Vis dėlto DSV negarantuoja, kad svetainėje nėra tokių kenkimo programų, ir neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl kenkimo programų, esančių šioje svetainėje arba atsisiųstų iš šios svetainės kartu su bylomis.

Teisinio pareiškimo pakeitimai

DSV ėmėsi pagrįstų priemonių, kad užtikrintų šios svetainės turinio tikslumą ir aktualumą, tačiau ji gali bet kuriuo metu ir be išankstinio perspėjimo keisti teisinį pareiškimą atnaujindama čia pateiktą informaciją. Svetainės vartotojams tokie pareiškimo pakeitimai yra privalomi, todėl vartotojai turėtų periodiškai čia apsilankyti ir susipažinti su naujausia teisinio pareiškimo versija.

Taikoma teisė ir jurisdikcija

Šiam teisiniam pareiškimui taikoma Danijos teisė. Visi iš šio teisinio pareiškimo kylantys ar su juo susiję ginčai, kurių neišeina išspręsti draugiškai, sprendžiami Danijos teismuose.

Privatumo politika

lt.dsv.com yra UAB „DSV Transport“ svetainė.

Stasylų g. 21

Vilnius LT-02241
Lietuva
Numeris Centriniame verslo registre 58 23 35 28
Telefonas +370 52 686 200
El. pašto adresas vilnius@lt.dsv.com

Tolesniuose skyriuose aprašyta, kokią informaciją renkame lt.dsv.com ir kaip tą informaciją naudojame.

Duomenų apsauga

DSV gerbia savo klientų privatumą ir apdoroja asmens duomenis vadovaudamasi Danijos asmens duomenų apdorojimo aktu (dan. Persondataloven). 

Asmens duomenys ir duomenų apdorojimo tikslai

DSV gali rinkti, apdoroti ir naudoti jūsų asmens duomenis, įskaitant vardą ir pavardę, pašto adresą, el. pašto adresą, fiksuotojo ir mobiliojo ryšio telefonų ir fakso numerius, taip pat informaciją apie DSV produktus, kuriuos pirkote, ir paslaugas, kuriomis naudojotės. Mes taip pat galime prašyti jūsų pateikti tokią informaciją, kaip antai pareigos, pramonės sektorius, bendrovė ir šalis, kur dirbate. 

Jūsų asmens duomenys gali būti apdorojami šiais tikslais:

  • suteikti prieigą prie mūsų svetainės, įskaitant prieigą prie DSV elektroninių paslaugų;
  • užtikrinti registraciją ir prisijungimą prie DSV elektroninių paslaugų;
  • tvarkyti internetu pateiktus produktų ir priedų užsakymus;
  • siūlyti jums paslaugas (tik su jūsų sutikimu);
  • susisiekti su jumis dėl jūsų užsakytų paslaugų;
  • teikti jūsų užsakytas paslaugas, įskaitant sekimo paslaugą („Track & Trace“);
  • tvarkyti mokėjimus; 
  • atlikti apklausas siekiant pagerinti mūsų paslaugas jums ir užtikrinti pakankamą paslaugų lygį savo vartotojams;
  • informuoti jus apie kitus DSV produktus ir paslaugas (tik su jūsų sutikimu);
  • perduoti jūsų užklausas dėl paslaugų kainų atitinkamam vietiniam DSV padaliniui.

Duomenų apdorojimas Danijoje ir perdavimas grupės nariams kitose šalyse

Jūsų asmens duomenys saugomi DSV prieglobos paslaugos teikėjo (t. y. „Netgroup“) kompiuteriuose Danijoje ir gali būti perduodami DSV grupės antrinėms įmonėms anksčiau minėtais tikslais. DSV ir (arba) kitos DSV grupės antrinės įmonės Europos ekonominėje erdvėje gali perduoti jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims specialistams, kad apdorotų tuos duomenis Europos ekonominėje erdvėje.

Mes įsipareigojame imtis visų protingų priemonių, kad užtikrintumėme, jog jūsų asmens duomenys būtų saugomi, kaip aprašyta šioje privatumo politikoje.

Duomenų naudojimas tiesioginės rinkodaros tikslais

Su jūsų sutikimu DSV gali naudoti jūsų pateiktą informaciją norėdama pateikti jums pasiūlymus, kurie, DSV nuomone, galėtų jus sudominti. Jūs visuomet galite panaikinti savo sutikimą ir nebegauti papildomos informacijos iš DSV. Jūs taip pat turite visišką teisę prašyti mūsų nebenaudoti jūsų asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais. Šia teise galite pasinaudoti bet kuriuo metu susisiekę su mumis įprastiniu paštu arba elektroniniu paštu šioje politikoje nurodytais adresais. 

Duomenų atskleidimas trečiosioms šalims

Jei šią svetainę valdanti bendrovė būtų parduota, atitinkami registruotų vartotojų sąrašai ir kiti vartotojų asmens duomenys bus perduoti naujajam savininkui. Tai bus atliekama vadovaujantis galiojančiais teisės aktais. Be to, DSV gali atskleisti jūsų asmens duomenis, jei ji bus įpareigota tai padaryti pagal teismo nutartį ar kokias kitas teisines prievoles, šaukimą į teismą ar kitus procesinius dokumentus, taip pat kitais įstatymuose numatytais atvejais arba jei, mūsų nuomone, atskleisti duomenis būtina, norint užkirsti kelią neteisėtai veiklai ar mūsų politikos pažeidimams.

Slapukai

DSV naudoja slapukus duomenims rinkti. Slapukas yra nedidelis kompiuterinis kodas, kurį priskiriame jūsų naršyklei, jums primą kartą lankantis mūsų svetainėje. Ateityje slapukai gali padėti mums pateikti jums unikalų turinį ar reklamą priklausomai nuo to, kokią informaciją apie save pateikėte ar kokį turinį peržiūrėjote.

Jei nenorite naudoti slapukų, visuomet galite savo pasirinkimą nurodyti savo naršyklėje. Daugiau informacijos teiraukitės naršyklės kūrėjo. Gali būti, kad išjungęs slapukus negalėsite naudotis kai kuriomis svetainės funkcijomis ar paslaugomis.

Prenumeratos atsisakymas

DSV naujienlaiškių prenumerata yra savanoriška, be to, jos galite bet kuriuo metu atsisakyti, pvz., atsiųsdami mums el. laišką arba pasinaudodami kiekvieno el. naujienlaiškio pabaigoje pateikiama nuoroda. Atsisakyti prenumeratos yra taip pat paprasta, kai ir ją užsisakyti. Visi elektroniniai naujienlaiškiai ir kitos panašios paslaugos yra reklaminio pobūdžio. 

Saugumo priemonės

DSV yra atsakinga už jūsų asmens duomenis. Ji įsipareigoja pasirūpinti, kad išsaugoti duomenys, įskaitant jūsų asmens duomenis, būtų tvarkomi apdairiai ir laikomi tinkamai, pagal šiuo metu taikomus saugumo standartus.

Jūsų teisės

Jūs turite teisę bet kuriuo metu patikrinti savo duomenis ir prašyti juos ištaisyti, papildyti ar ištrinti – susisiekite su bendrove elektroniniu paštu adresu info@dsv.com arba pateikite prašymą DSV anksčiau nurodytu adresu.