open/close

Europos socialinio fondo finansuojamas projektas

Informuojame, kad DSV Lithuania UAB šiuo metu įgyvendina Europos socialinio fondo finansuojamą projektą "DSV Lithuania UAB darbuotojų mokymas ir specifinių kompetencijų tobulinimas“, projekto kodas 09.4.3-ESFA-T-846-01-0082.

Pagrindinis projekto tikslas - tobulinti esamų ir naujų darbuotojų kompetenciją, žinias ir gebėjimus. Projekte numatyti mokymai yra tiesiogiai susiję su darbuotojų atliekamu darbu ir yra skirti darbuotojų specifinių kompetencijų ir įgūdžių tobulinimui. Mokymų programos išskaidytos pagal jų atliekamas funkcijas įmonėje, siekiant didžiausios naudos, pritaikant darbuotojų gebėjimus prie įmonės poreikių.  Įgyvendinimo metu mokymuose dalyvaus 78 įmonės darbuotojai.  Projektą planuojama įgyvendinti iki 2021 m. liepos 17 d.