open/close

Duomenų privatumas

Bendrovė DSV yra įsipareigojusi saugoti asmens duomenis ir užtikrinti, kad būtų taikomos organizacinės ir techninės saugumo priemonės.

DSV bendra privatumo politika

Bendrovė DSV yra įsipareigojusi saugoti asmens duomenis ir užtikrinti, kad asmens duomenų apsaugai būtų taikomos organizacinės ir techninės saugumo priemonės, nesvarbu, ar perkate DSV transporto ir (arba) logistikos paslaugas (toliau – paslaugos), gaunate naujienlaiškius ar tiesiog naršote DSV svetainėje.

Ši DSV bendra privatumo politika yra DSV grupei taikomų duomenų apsaugos standartų gairės, skirtos patenkinti teisinius duomenų apsaugos reikalavimus. Visos DSV grupės bendrovės privalo laikytis šių taisyklių naudodamos klientų, galutinių vartotojų ir tiekėjų asmens duomenis.

Naudodamiesi DSV svetaine arba įsigydami DSV paslaugas sutinkate, kad DSV rinktų ir tvarkytų jūsų asmens duomenis, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje ir teisiniame pranešime, susijusiame su DSV svetainės naudojimu. Teisinį pranešimą rasite čia:

http://www.dsv.com/About-DSV/legal-notice

Asmens duomenys ir duomenų tvarkymo tikslai

DSV yra transporto ir logistikos paslaugų teikėjas. DSV subjektas, su kuriuo bendraujate, yra jūsų asmens duomenų, gautų ir tvarkomų teikiant jums paslaugas arba jums lankantis DSV svetainėje, valdytojas.

DSV renka asmens duomenis apie jus, kaip klientą, pavyzdžiui, jūsų siuntimo duomenis, tokius kaip jūsų vardas, pavardė, pareigos, darbovietė, telefono numeris, pašto ar el. pašto adresas.

DSV nereikalauja šios informacijos, kad būtų galima pasiekti viešai prieinamus svetainės puslapius.

Nepriklausomai nuo jūsų tikslo, rekomenduojame mums neatskleisti jautrių asmens duomenų, pvz., rasės ar tautybės, religijos, narystės profesinėse sąjungose, seksualinės orientacijos, sveikatos, genetinių ar biometrinių duomenų ir t. t.

DSV gali gauti jūsų asmens duomenis iš kitų duomenų valdytojų siekdama teikti arba padėti teikti paslaugas ar prašymus jums, kaip tam tikros paslaugos galutiniam gavėjui. Jūsų prašymu DSV gali bet kada pateikti jums šių trečiųjų šalių tapatybę.

Jūsų asmens duomenys visų pirma yra tvarkomi, kad būtų įvykdytas susitarimas, kurį sudarėte su DSV ar DSV klientu, arba norint imtis priemonių patenkinti arba padėti patenkinti jūsų prašymus (pvz., kai užpildote kontaktinę formą registruodamiesi ar dalyvaudami mūsų apklausose).

Duomenų atskleidimas trečiosioms šalims

Apskritai DSV nesidalija informacija su trečiosiomis šalimis, išskyrus paslaugų teikėjus ir konsultantus, su kuriais yra pasirašiusi sutartis.

Tačiau tam tikromis aplinkybėmis DSV gali būti reikalinga perduoti ar dalytis duomenimis su konkrečiomis trečiosiomis šalimis. Tokios aplinkybės gali apimti duomenų pervedimus, reikalingus, kad būtų laikomasi DSV teisinių įsipareigojimų, būtų apsaugotos DSV ar kitų asmenų teisės, turtas ir saugumas, arba kai parduodama ar likviduojama bet kuri DSV verslo ar turto dalis.

Jūsų prašymu DSV gali pateikti jums šių trečiųjų šalių tapatybę.

Jūsų, kaip individo, teisės

Jūs turite teisę:

  • kad jūsų asmens duomenys būtų ištaisyti ir (arba) ištrinti, jeigu yra neteisingi;
  • gauti informaciją apie DSV tvarkomus jūsų asmens duomenis;
  • nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi.

Bet koks jūsų duotas sutikimas gali būti atšauktas bet kuriuo metu – tiesiog susisiekite su mumis, naudodamiesi žemiau pateikta kontaktine informacija.

Susisiekite su mumis dėl privatumo

Jei turite kokių nors klausimų dėl šios privatumo politikos turinio ar savo, kaip individo, teisių, susisiekite su mumis adresu:

DSV A/S
Att. Group Compliance
Hovedgaden 630
P.O. Box 210
DK-2640 Hedehusene
Danija
CVR-no: 58 23 35 28
Telefono numeris: +45 43 20 30 40
El. pašto adresas:
privacy@dsv.com

Pateikti skundą

Jei norite pateikti skundą ar pranešti apie netinkamą jūsų asmens duomenų tvarkymą, galite tai padaryti pasinaudoję mūsų informatorių programa:
DSV informatorių programa

Taip pat galite pateikti skundą savo vietos duomenų apsaugos agentūrai arba priežiūros institucijai. Pagrindinė DSV duomenų apsaugos agentūra yra Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K.