open/close

ADR transportas

"DSV Transport" organizuoja pavojingų krovinių gabenimą tarptautiniais maršrutais. Pavojingi kroviniai yra pavojingų savybių turinčios medžiagos arba/ir daiktai/gaminiai, kurie, neteisingai vežami, gali sukelti didelę žalą arba grėsmę žmonėms, jų turtui ar aplinkai. Labiausiai paplitusios grėsmės yra sprogimas ir gaisras, nuodingos, ėdžiosios medžiagos, radiacija. Tokių krovinių pervežimus kelių transportu reguliuoja ADR susitarimas – Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo kelių transportu.

Pavojingos medžiagos klasifikuojamos ir skirstomos į 13 klasių:

1 klasė – Sprogstamosios medžiagos ir sprogstamieji gaminiai
2 klasė – Dujos
3 klasė – Liepsnieji skysčiai
4.1 klasė – Degiosios kietosios medžiagos, autoreaktingos medžiagos ir kietosios desensibilizuotos sprogstančios medžiagos
4.2 klasė – Savaime užsidegančios medžiagos
4.3 klasė – Medžiagos, kurios liesdamosi su vandeniu išskiria liepsniąsias dujas
5.1 klasė – Oksiduojančios medžiagos
5.2 klasė – Organiniai peroksidai
6.1 klasė – Toksiškos medžiagos
6.2 klasė – Infekcinės medžiagos
7 klasė – Radioaktyviosios medžiagos
8 klasė – Ėdžiosios medžiagos
9 klasė – Įvairios pavojingos medžiagos ir gaminiai

Kiekviena pavojinga medžiaga turi savo konkretų identifikavimo numerį, kuris yra patvirtintas ir naudojamas tarptautiniu mastu. Identifikavimo numerį sudaro JT simbolis ir po jo seka keturių skaitmenų numeris. Pavyzdžiui, JT 1223 yra žibalas.

Ypač pavojingais kroviniais laikomi sprogmenys - 1 klasė, išskyrus 1.4S klasifikacinį kodą, labai stiprūs toksinai/toksiškos medžiagos – 6.1 klasė, radioaktyviosios medžiagos - 7 klasė. 

Krovinio pervežimą organizuojanti įmonė privalo žinoti pavojingo krovinio JT numerį, kuris lemia krovinio vežimo sąlygas, apibūdina keliamas grėsmes bei transportavimo riziką. Pavojingų krovinių siuntėjas privalo teisingai identifikuoti ir klasifikuoti pavojingą medžiagą, supakuoti krovinius bei pažymėti pavojaus ženklais pagal visus reikalavimus, pateikti vežėjui informaciją, duomenis ir, jei būtina, reikalingus transporto bei lydimuosius dokumentus (leidimus, patvirtinimus, pranešimus, sertifikatus ir važtaraštį)

Kainų pasiūlymas